درباره زی پلتفرم.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

ما با یک نگرش واحد شروع به کار کرده ایم: ارائه راهکارهای پیشرفت در کسب و کار.

با پشتوانه ۱۰ سال همکاری با نزدیک به ۱۰۰ شرکت از ۲۵ کشور، تجربه و بینش مناسبی در زمینه بسترهای پیشرفت کسب و کارهای مختلف پیدا کرده ایم که قابلیت طراحی ادراکی براساس نیازهای خاص هر مشتری را به ما داده است. راه حل های سفارشی "زی پلتفرم" به گونه ای طراحی می شوند تا بتوانند نیازهای شما برای شروع یا توسعه کسب و کارتان را ارائه دهند:

  • فناوری اطلاعات: ساخت، توسعه و نگهداری اپلیکیشن، وب سایت و شبکه های اجتماعی
  • طراحی هویت برند: طراحی یا بهبود هویت کسب و کار
  • راهکارهای تجاری: ارائه استراتژی های ورود به بازار و توسعه آن

هویت بصری

The right identity

وب سایت و مدیا

The first impression

توسعه اپلیکیشن

More connections

راهکارهای تجاری

Business planning

ترکیب کاملی از تخصص های اختصاصی "زی پلتفرم" برای به حداکثر رساندن پتانسیل تجاری کسب و کارتان به شما کمک می کند تا پیشرفت واقعی را لمس و موانع توسعه را پشت سر بگذارید. ما در تمام مسیر در کنار شما هستیم تا بایدها و نبایدها را با هم درک و از کسب و کار لذت ببریم.

ما را به عنوان ارائه دهنده بسترهای توسعه کسب و کارتان تعیین کنید، با آسودگی به ارائه محصولات خود بپردازید و بقیه نگرانی هایتان را به "زی پلتفرم" بسپارید. افتخار می کنیم بخش کوچکی از داستان موفقیت شما باشیم!