سیاست حفظ حریم خصوصی.

  ما همواره در "زی پلتفرم" به حریم خصوصی‌ کاربران و امنیت آن ها احترام می گذاریم. این مسئولیتی است که با ایجاد محصولات و خدمات با کیفیت مدام در حال تغییر است چرا که با پیشرفت فناوری، حریم خصوصی به تکامل نیاز دارد. ما به این اصول اتکا داریم تا معیاری برای محرمانه نگه داشتن داده‌های شما باشد.

  احترام به کاربران و حفظ حریم خصوصی: ما معتقدیم این دو اصل جدایی‌ناپذیر بیانگر اعتقادی است که از ابتدا بر هرآنچه می سازیم تأثیر می‌گذارد. وقتی کاربران از خدمات ما استفاده می‌کنند، موظفیم از داده های ایشان به درستی استفاده و محافظت کنیم.

  شفافیت در جمع‌آوری داده ها: برای کمک به کاربران در مورد نحوه استفاده از محصولات و خدمات "زی پلتفرم" ، می‌کوشیم با شفافیت، داده های جمع آوری شده و چگونگی آن را توضیح دهیم.

  تعبیه فناوری‌های امنیتی: احترام به حریم خصوصی کاربران یعنی محافظت از داده‌ها. ما همواره تلاش می کنیم قوی ترین زیرساخت های امنیتی ممکن را برای محصولات و خدمات "زی پلتفرم" ارائه کنیم.

  عدم فروش داده های کاربران: ما از داده‌ها استفاده می‌کنیم تا محصولاتمان را تا حد ممکن مفیدتر کنیم. برای بازاریابی از داده‌ها در خدماتمان بهره می‌گیریم ولی آن ها را مطلقاً نمی فروشیم و واگذار نمی کنیم، به هیچوجه، به هیچکس و هیچوقت.

  ما همواره از پیشنهادات کاربران در ارتقای امنیت داده های کاربران استقبال خواهیم کرد. با "زی پلتفرم" در تماس باشید!